Επικοινωνία

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης

 

Διεύθυνση: Erziehungsabteilung, Düsselthaler Str. 9, D-40211 Düsseldorf
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  (0211) – 6885196, 4982873
Τηλεομοιοτυπία: (0211) – 6986228
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: grafeioduess(at)sch(dot)gr και se-berlin(at)griechische-botschaft(dot)de


Comments are closed.