Έναρξη-Λήξη

Έναρξη-Λήξη διδακτικού και σχολικού Έτους 2020-2021

Κρατίδιο Διδακτικό Έτος Σχολικό Έτος
Έναρξη Λήξη Έναρξη Λήξη
Βόρια Ρηνανία Βεστφαλία 12-08-2020 02-07-2021 12-08-2020 17-08-2021
Βερολίνο 10-08-2020 23-06-2021 10-08-2020 08-08-2021
Αμβούργο 06-08-2020 23-06-2021 06-08-2020 04-08-2021
Κάτω Σαξωνία 27-08-2020 21-07-2021 27-08-2020 01-09-2021
Πολωνία 01-09-2020 25-06-2021 01-09-2020 31-08-2021


Comments are closed.